Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ

 

Obsah a cíl studia:
Cílem je připravit pedagogy pro práci v systému výchovného poradenství. Mají být specialisty, kteří ovládají nejen tradiční diagnostiku, ale zaměřují se i na intervenci a jsou připraveni pracovat jako spolupracovníci poradenských institucí s přímou vazbou na výchovný systém – škola, pedagogicko-psychologická poradna, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, poradny pro rodinu, úřady práce aj.

Akreditováno pod č.:
22153/2013-1-434

Charakter programu:
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Forma studia:
Kombinované studium, 210 hodin a 40 hodin praxe

Podmínky pro přijetí ke studiu:
Podmínkou je pedagogické vzdělání magisterského typu.

Optimální doba trvání studia:
4 semestry (210 hodin) – pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru

Ukončení studia:
Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup:
Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného zaměření

Úhrada studia:
cca 7 500,- Kč/semestr

Předpokládaný začátek studia:
únor 2019

Poznámka:
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob).

Studium bude probíhat na adrese:
NIDV Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary.

Organizační garant:
Mgr. Martin Plitz, DiS., 602 427 503, mplitz@seznam.cz