SPV - Vychovatelství

Studium v oblasti pedagogických věd – Vychovatelství

 

Obsah a cíl studia:
Poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních družinách, dětských klubech, v zájmových kroužcích, v internátech a domovech mládeže. Studium poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd. Studium je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce vychovatele v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Akreditováno pod č.:
9623/2014-2-230

Charakter programu:
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s vyhláškou č.  317/2005 Sb., § 2.

Forma studia:
Kombinované studium, 250 hodin.

Podmínky pro přijetí ke studiu:
Maturitní zkouška

Optimální doba trvání studia:
3 semestry (250 hodin) - výuka bude probíhat 1-2x měsíčně v blocích (vždy v pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru).

Ukončení studia:
Studium bude ukončeno „Závěrečnou zkouškou“, která bude vykonána z těchto předmětů: pedagogika, psychologie, metodika zájmových činností, obhajoba závěrečné práce.

Výstup:
Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného zaměření

Úhrada studia:
6 500,- Kč/semestr

Předpokládaný začátek studia:
únor 2018

Poznámka:
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob).

Studium bude probíhat na adrese:
NIDV Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary.

Organizační garant:
Mgr. Martin Plitz, DiS., 602 427 503, mplitz@seznam.cz

Poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních družinách, dětských klubech, v zájmových kroužcích, v internátech a domovech mládeže. Studium poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd. Studium je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce vychovatele v souladu s § 16 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.