Speciální pedagogika (pro práci pedagogů se žáky s SVP)

 

Obsah a cíl studia:
Studium je určeno pro absolventy vysokých a středních škol pedagogického zaměření, kteří mají zájem doplnit si toto studium o disciplíny speciální pedagogiky. Studium je zaměřeno na zvládnutí základů pedagogických a speciálně pedagogických disciplín, potřebných k vykonávání funkce speciálního pedagoga. Cílem studia je osvojení základních poznatků spojených s prací ve speciálních školních zařízeních.

Akreditováno pod č.:
852/2016-2-22

Charakter programu:
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Forma studia:
Kombinované studium, 250 hodin.

Podmínky pro přijetí ke studiu:
Absolvování Vysoké školy nebo střední školy s pedagogickým zaměřením, nebo absolvování VŠ či SŠ doplněné o DPS.

Optimální doba trvání studia:
2 semestry (250 hodin), výuka probíhá v Karlových Varech (vždy v pátek od 14 hod a v sobotu od 9 hod v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru)

Ukončení studia:
Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup:
Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného zaměření

Úhrada studia:
8 000,- Kč/semestr. Kurz lze hradit z prostředků na DVPP.

Předpokládaný začátek studia:
únor 2018

Poznámka:
Studium bude v Karlových Varech otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců (tj. 25osob).

Studium bude probíhat na adrese:
NIDV Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary.

Organizační garant:
Mgr. Martin Plitz, DiS., 602 427 503, mplitz@seznam.cz